Skip to product information
1 of 1

Khô Minh Đăng

Khô cá sặc bỏi ( Khô sặc rằn)

Khô cá sặc bỏi ( Khô sặc rằn)

Regular price $26.00 USD
Regular price $29.00 USD Sale price $26.00 USD
Sale Sold out

Khô mặn vừa ăn , mỗi bịch có khoảng 5-7 con , được cắt đầu đuôi , vây sạch 

View full details