Skip to product information
1 of 1

Khô Minh Đăng

Mắm thái

Mắm thái

Regular price $19.00 USD
Regular price $22.00 USD Sale price $19.00 USD
Sale Sold out

Mắm được trộn vừa ăn có đủ đủ và mắm cá lóc cắt sợi . 
Quý Khách có thể gọi cho Minh Đăng theo số hotline để order sản phẩm:

(714) 417 - 8070
(714) 391 - 3366

Hoặc liên lạc qua trang fanpage: m.me/1124251177721694

View full details